Požáry ničí i čistí - o živlech, strachu a esencích

08.06.2020
Život pokračuje
Život pokračuje

Před časem zuřily rozsáhlé požáry v Austrálii, na Sibiři, v Brazílii, Africe, Amazonii, ale i jinde. Měly velký vliv na celý ekosystém naší planety a způsobily obrovské škody. Mimo jiné nám přinesly vzkazy a témata, která bychom měli řešit. Pojďme se na ně podívat i pohledem Iana Whitea, tvůrce australských květových esencí.

Oheň v Austrálii zasáhl 25 miliónů hektarů, což je území velké jako Belgie, Holandsko a Velká Británie dohromady. Byla zničena spousta domovů, umírali lidé, zemřelo přes 2 biliony zvířat.

Podle Iana Whitea ukazují takovéhle požáry na aroganci bílých obyvatel vůči Aboridžincům a jejich tradicím, k tomu, jak se chovat ke krajině, jak s ní žít v souladu. Jejich moudrost byla ignorována. Nyní je vláda radám stařešinů, kteří vědí, jak s duchy Vody, Země, Ohně a Vzduchu spolupracovat, nakloněna.

Lze tedy vnímat i pozitivní aspekty tragédie, která se v Austrálii odehrála, protože se znovu a naléhavě otevřela témata vztahu člověka a přírody a respektu k jednotlivým živlům. Spousta lidí se spojila, všemi způsoby pomáhala. Mnozí po celém světě meditovali, aby přivolali déšť, posílali lidem, zvířatům a Zemi Lásku a Světlo. A úlevný déšť přišel.

Svým dílem přispěl i Ian White a jeho tým. Darovali požárníkům a záchranářům kombinaci esencí Solaris, neboť květina Mulla Mulla v této směsi uvolňuje emoční i fyzický stres způsobený žárem. Emergency zase pomáhala lidem a zvířatům zpracovat hluboké trauma a šok, kterými procházeli.

Užitečná byla také esence Oheň z pyramidy Bílého Světla, která pomáhá zpracovat velmi hluboká témata vztahující se k živlu ohně. Tato traumata mohou být v našich buňkách zakódována po generace a požáry je můžou znovu aktivovat. Na povrch tak vyplouvají emoce jako strach, smutek, vztek či úzkost.

Příroda se zotavuje rychleji než lidé

Ian White nás ujistil, že rostliny se obnoví a jejich životní síla bude vysoká. Příroda se zotavuje rychleji než lidé. Svých 69 květových esencí vyrábí po celé Austrálii a květiny vždy někde přežijí. Pro některé rostliny z druhu Proteacea - Waratah, Banksia, Grevilleas, Isopogon a Hakea byly požáry naopak prospěšné, protože pro vzklíčení semen potřebují velmi vysoké teploty.

Dlouhou dobu si botanici např. mysleli, že už vyhynula Pink Flanel Flower. Padesát let ji nikdo neviděl a po jedněch požárech ji Ian White objevil a vytvořil zásobu esence. Tato úžasná květina, jež otevírá srdeční čakru vděčnosti a soucitu, podporuje lidskou solidaritu, a právě tak působí i nedávné masivní požáry.

Vše si tvoříme sami a nepříjemná situace nám ukazuje, co je třeba změnit v našem chování, jednání či myšlení.

V červnu měl být Ian v Praze, což vzhledem k situaci nevyjde. Jeho cílem bylo nám ukázat, jak se propojovat s jednotlivými živly, uvědomovat si, jak to s nimi máme my. Vše si tvoříme sami a ve chvíli, kdy se objeví nějaká nepříjemná situace, ukazuje nám, co je třeba v našem chování, jednání či myšlení změnit, co není v harmonii. S tím nám může pomoci i sedm esencí z Pyramidy Bílého světla. Tyto vysokovibrační esence byly seslány na Zemi ze Zdroje, aby nám pomohly pochopit naši spiritualitu a dosáhnout nejvyššího možného potenciálu. Tvoří ji esence Voda, Země, Oheň, Vzduch, Vyšší Já a Dévická a Andělská esence. Ian na tomto projektu pracoval přes 4 roky. Zajímavé bylo, že v meditaci získával informace, která esence je potřeba a kde ji má vyrobit, kde na Zemi je pro onen živel, pro její účinnost nejvhodnější místo. Vznikaly tedy v Peru, Indii, Anglii, ve Skotsku, Rakousku, Mexiku či na Velkém korálovém útesu.

Esence Oheň byla vyrobena mezi oranžovými skalisky Olgas (Katajuta), v spirituálním centru Austrálie. Je to oblast s nesmírně silnou energií, kde se duše povznese. V den, kdy esenci vyráběl, musel vyrazit hodně brzy ráno, protože místo bylo vzdáleno 4 hodiny chůze. Krajina byla neuvěřitelně barevná, což je pro tuto oblast nezvyklé, protože tu jen málokdy prší. Ale před jeho příjezdem zde deště trvaly několik týdnů, po 30 let se nevytvořily takové podmínky. Všude zářily květy červené a purpurové barvy, migrovala sem hejna ptáků a ve vyprahlých jezírkách se objevily žáby a další tvorové. Nikdy před tím Ian neviděl tuto oblast v takovém rozkvětu. Jako by vše mělo vytvořit vhodné podmínky pro přípravu esence. Ta se zabývá tématy vášně, tvorby a dalšími možnostmi tohoto živlu. Stejně jako ostatní esence z Pyramidy nás pomáhají propojit s příslušným živlem, ovládat ho a rozumět mu. Spojuje nás také s přírodním duchem tohoto elementu. Elementálem ohně jsou Salamandři, kteří mají blízký vztah k motýlům, a když Ian dokončil výrobu této esence, byl obklopen spoustou nádherných motýlů. Oheň je spojován s pálením nečistot hlavně z astrálního těla. Vztahuje se k období prvotní inteligence na Zemi, proto tato esence propojuje se starodávnými znalostmi až z období, kdy se duše rozhodla inkarnovat na Zem. Esence pomáhá odemknout nejsvatější části člověka a moudrost, kterou disponoval. Ukáže cestu vpřed. Není možný návrat. Před jejím užíváním si člověk potřebuje ujasnit, zda je připraven udělat takovou změnu. Musí to cítit na hluboké úrovni srdce a duše. Proto by se měla užívat až po esenci Voda, která ho na tyto procesy připraví. Tato esence buď bude působit úžasně, jsme-li připraveni k velkému kroku vpřed.

Tak jako zasahují Zemi i naše životy požáry a jiné živelné katastrofy, tak působí hluboce tyto Esence Bílého Světla, jež člověku umožňují se s nimi vyrovnat a pochopit je. Požáry v Austrálii, ale i jinde na Zemi pomohly vyčistit ty oblasti, kde nebyla dobrá energie, kde to nebylo v pořádku. "Všechno zlé je pro něco dobré," říká se, a tak i požáry a další živelné pohromy mají pro nás lidi význam, otevírají brány k uvědomění, jsou jasným sdělením Matky Země...