Pojďme se vyladit

10.11.2019

Zvuk nás provází celým životem. Někdy je příjemný, jindy nepříjemný, dokonce až škodlivý. Působí nejen na lidi, kteří jeho prospěšných vibrací vědomě využívají, ale i na rostliny a živočichy. Představím vám nástroje, které nás během chvíle dokáží "vyladit" do harmonie - terapeutické ladičky a metodu zvanou fonoforéza. A když se jejich působení spojí s klavírní hudbou a mluveným slovem, jejich účinky se ještě znásobují, prohlubují. O tom mě přesvědčily terapeutka Pavlína Moučková a klavíristka Veronika Ptáčková, které spolupracují při meditačních večerech či seminářích.

Pojďme si o nich povědět něco více.

Terapeutické ladičky jsou kovové zvukové rezonátory precizně vyladěné do konkrétních tónů a frekvencí, vypadají jako kovová vidlice se stopkou, která se přikládá na tělo nebo se její vibrace přenáší do aury. Švýcarský matematik a muzikolog Hans Cousto vypočítal v roce 1978 oktávový vzorec frekvencí Země, Měsíce, planet a slunce a přiřadil k nim odpovídající tóny. Tyto frekvence rezonují s našimi životními energiemi. Zvuk ladiček není tak silný, jako třeba u známých tibetských míst, slyšíme ho většinou až po přiložení k uchu, ale jeho vibrace naše tělo i mysl vnímá dobře. Liší se svou frekvencí, jež určuje jejich léčivé vlastnosti. Pavlína Moučková jich má k dispozici hned několik.

Využití klavírní hudby pro relaxaci, v psychoterapii či muzikoterapii je známé. Na člověka působí již samotný zvuk hudebního nástroje, dynamika hudby projevující se stupněm "rozpohybování" či zklidnění a nakonec i téma skladby. To vše ovlivňuje naši náladu, uvolňuje potlačené emoce, pomáhá léčit např. i některé neurologické pohybové poruchy či psychická onemocnění. Klavírní hudba Veroniky Ptáčkové oslovuje už dlouho posluchače právě svou hloubkou, schopností otevřít mu cestu k sobě, ke své podstatě, ke zdroji vnitřního klidu, ale i síly.

Ladičky lze přiložit na část těla, jež potřebuje "vyladění", ale rozvibrovávají, harmonizují i nejbližší vrsty aury

"Zdraví je harmonie, láska a pohoda, proto se k ní snažím vést sebe i své klienty," říká terapeutka energetické psychologie EFT Pavlína Moučková z Plzně. Již několik let dělá terapie v alternativním duchu (EFT, kvantové léčení, neurolinguistické programování, Cesta podle Brandon Bays, reiki, atd.). Jednou z metod její práce je i fonoforéza - práce se zvukem, kdy se na akupunkturní dráhy nebo na čakry místo invazivních a povrch porušujících jehliček přikládají ladičky s příslušnými tóny. Většinou pracuje intuitivně a přikládá je na kteroukoli část těla, jež potřebuje pozornost - naladění. Ladičky nepracují jen na fyzickém těle, ale přímo rozvibrovávají a harmonizují i nejbližší vrstvy aury. Tato metoda se může použít samostatně nebo jako doplněk k jakémukoli druhu práce s tělem.

Pavlína Moučková vede také prožitkové semináře a v poslední době ji naplňuje právě tvoření a léčení s Veronikou Ptáčkovou, kdy využívá působení vibrací svých terapeutických ladiček umocněných klavírní hudbou. Při jejich meditačních setkáních je zvuk ladiček zesílen mikrofony a společně s klavírem naplňují prostor blahodárnými vibracemi. V případě potřeby je také přikládá i k tělu účastníků. Vysvětluje: "Ladičky mají schopnost změnit naše vnitřní rozpoložení pomocí zvukových vibrací. Působí na emoce, mysl a celé tělo, které uvádí do rovnováhy, přirozenosti a zdraví. Vibrace pronikají ladičkou přiloženou na těle nejen do tkání, kostí, buněk, ale i do energetického pole. Jejich použití je vhodné např. při vyrovnání nervového systému, propojení hemisfér, posílení imunity, orgánů a systémů v těle, uvolnění stresu a upevnění vnitřního klidu, projasnění mysli a koncentrace, při fyzických bolestech. V poslední době se hodně věnuji dětem a jejich problémům, jako jsou třeba ADHD, řečové poruchy aj."

Díky barevnosti klavírního zvuku, který u jiného nástroje nenajdeme, má tato hudba jedinečné vibrace schopné nastolit harmonii, pocity lásky, radosti a naděje.

Veronika Ptáčková je profesionální klavíristka, aranžérka, skladatelka, improvizátorka i zpěvačka. Hudba je jejím životem, povoláním i posláním. Svěřuje se: "Měla jsem i těžká období, kdy jsem musela přehodnotit svůj dosavadní život. To mě nasměrovalo na duchovní cestu a techniky, k andělům, Světelným bytostem, Matce Zemi a ke Stvořiteli. Pokud s někým souzním, tak mám chuť tvořit, takže se můj klavír brzy spojil s mluveným slovem, zpěvem a dalším klavírem a teď i s terapeutickými ladičkami. To vše posiluje léčivé účinky a působení hudby, kterou smím v napojení přijímat a předávat dál." (Pozn. autorky: spolu např. pořádáme večery hudby a slova Na vlnách s anděly v rámci projektu Angelic Piano Music, při nichž zejména díky Veroničině hudbě dochází k nastavení správného toku energie, k ozdravným procesům, uvolnění a relaxaci.) Sama říká, že léčivé vlastnosti ladiček jsou úžasné, rychle uleví a jdou do hloubky. Jejich výšku a vibrace lze vnímat uvnitř těla, a to nejen sluchem, nejlépe v oblasti srdce a hlavy. To ji přimělo k tomu, aby s Pavlínou postupně kombinovaly i více ladiček najednou a propojily je s klavírní hudbou. Přestože zvuk ladičky není vždycky výrazný, stále je přítomná její vibrace a je ihned poznat, zda zní, či nikoli. Vždy však spolu tvoří v daný čas a prostor pro skupinu lidí, která ten den přijde. Mají jen základní téma a vše se děje na místě. Často jsou prý překvapené, co přijde za informace a podněty.

Žijeme v době plné stresu, stále se za něčím honíme, a tak jsou vzácné a nesmírně cenné chvíle zastavení a zvolnění, kdy na sebe necháme působit třeba blahodárné zvuky.

Žijeme v době, která na nás klade obrovské nároky. Jsme zatěžováni povinnostmi, nabídkami, našimi vlastními nároky a přáními. Je toho tolik, co bychom měli mít, co bychom měli zažít, vidět, slyšet. A v tom všem se snadno ztratíme nebo se necháváme válcovat shonem a stresem. Málo spolu komunikujeme, zapomínáme na sebe, málokdy si dopřejeme ticho a klid, trpí tím naše tělo i duše. Dostali jsme do vínku smyslové orgány, umožňující nám "uchopit" svět kolem nás. A jejich prostřednictvím jsme zahlcováni téměř nezhasínajícími světly měst, neustálým proudem zvuků a hluku. Útočí na nás směsice vůní a pachů provokujících naše chutě. Naučili jsme se je už raději vytěsnit a nevnímat. A přitom stačí málo. Zpomalit, ztišit se, zklidnit neustále pracující mysl a uvědomit si i svět uvnitř nás. Setkání s hudbou a terapeutickými ladičkami nám k tomu mohou snadno a účinně dopomoci. Na pár hodin být jen v přítomném okamžiku naplněném vlídnými slovy, krásnými a hojivými tóny a vibracemi, které přinášejí citelnou podporu, uvolnění, pocity klidu a míru a prožitek bezpodmínečné lásky. A navíc mohou přispět k obnově našeho zdraví, psychického i fyzického, frekvencemi, které působí na energetické a buněčné úrovni až do našich DNA. Je nádherné, že přibývá lidí, kteří chtějí změnit své životy a sami sebe, kteří přicházejí i na takováto meditační setkání. Ne všichni však mají příležitost na nich být osobně přítomni, a tak máme možnost poslechnout si a nechat na sebe působit tyto léčivé zvuky ladiček a klavíru Pavlíny Moučkové a Veroniky Ptáčkové na CD nebo si je poslechnout na internetu. Přeji oběma ženám hodně spokojených a uzdravených posluchačů a nám všem, abychom si takovou zvukovou lázeň a "naladění"občas dopřáli.

Pokud byste chtěli vědět více, doporučuji webové stránky https://www.pavlinamouckova.cz/ a https://www.angelicpianomusic.cz/ .

Foto: Veronika Ptáčková (ladičky)