Buďme sami sebou a zdraví

02.05.2018

Když jsem začala měnit svůj život a léčit staré rány, zavedlo mě to i na Awakening, k Nadě Glacové. Protože jsem viděla, jak mi pomáhá, chci se o tuto terapii podělit i s vámi. Je to cesta, jak nalézt svoje místo v životě, ujasnit si, kdo jsem a kam chci směřovat. Pomáhá narovnat vztah k sobě směrem k sebeúctě a tím ovlivnit vztahy s ostatními. Je to možnost, jak zlepšit své zdraví a ovlivnit psychickou pohodu.

Naďa v nepálských horách
Naďa v nepálských horách

Co je vlastně awakening?

Awakening je terapie působící přes tělo klienta na jeho duchovním probuzení. Vlastně ale není duchovní a světské, vše je v jednotě. Není to nic jiného, než přivést člověka k tomu, aby našel sám sebe, svoje kvality, žil život v radosti, naplnění, zdraví, dobrých vztazích, pravdě k sobě, aby život prožíval a ne jen přežíval. Ošetření má též významný vliv na fyzickou stránku člověka, protože pracuji s energetickými drahami - meridiány a marmovými body (slovo marma pochází ze sanskrtu a znamená tajný, citlivý či zranitelný), při čemž dochází k uvolnění stažení v okolí kloubů, páteře. Ovlivňuji tím neuromuskulární oblast, která je v jejím okolí, což má pozitivní vliv na vyživení a funkci orgánů. Hodně času tedy věnuji zádům.

Zdravá páteř, kterou správně prochází energie, je základ. Celý proces spočívá v probuzení kundaliní energie (sebepoznání, vědomí, které se nedá manipulovat). Tato energie je často některými lidmi považována za nebezpečnou, ale podle mé zkušenosti opak je pravdou. V oblasti páteře se nacházejí také hlavní energetická centra - čakry, jejichž stav je odrazem všeho, co jsme si nedovolili prožít. Emoce, neprojevené viny, vzteky, bolesti, to vše se tam ukládá. Stoupající energie čistí páteřní kanál, "diagnostikuje" stav čaker a jemně je otevírá. Pracuje v čakrách s našimi nastaveními (programy), které nám už neprospívají. Podél páteřního kanálu jsou též uloženy karmické uzlíky, léčí se tam tedy veškeré naše vztahy, předci i prenatální období. Čakry jsou zároveň odrazem stavu našeho mozku, to znamená, že vše, co je v nich uloženo, určuje, jak dokážeme prožívat životní situace. Proto je jejich stav velmi důležitý. Pracujeme tedy na aktivaci kundaliní energie, vkládáme záměr a skrze spojení se svým božstvím "uzdravujeme" to, co je uvnitř nás nefunkční a bolavé.

V čem vidíte odlišnost od jiných terapií?

Awakening je spojením fyzického doteku, probuzené kundaliní energie, vloženého záměru a přítomnosti božství. Je to nádherná a silná kombinace. Klienti tak mohou v rámci Awakeningu zpracovávat své prenatální období či linii předků, obojí má zásadní vliv na náš současný život. Při terapii se pracuje s nezpracovanými a potlačenými věcmi, které nám nevědomě komplikují současnost.

Pro koho je tento směr vhodný?

Je vhodný pro každého, kdo má odvahu růst, pracovat na sobě, ale také je ochoten vyvinout patřičné úsilí. Někdo si potřebuje vyřešit své vztahy a po terapiích se mu rozkryjí kořeny potíží např. ve vztahu s matkou, jinému se nedaří nalézt svou sebehodnotu, kde počátek vznikl už v prenatálním období, kdy byl nechtěným dítětem. Jiná žena potřebuje posílit své ženství, často chodí lidé psychicky vyčerpaní, u nichž se daří nalézt radost a smysl života. Díky tomu, že klient uvidí příčinu toho, s čím přišel, může to během terapie prožít, přijmout a nechat odejít. Tak se léčí jeho vztah k sobě a tím následně i k ostatním.

Učme se milovat a odpouštět

Naďo, co by o tobě čtenáři Meduňky měli vědět?

Poslední tři roky mě tedy provází terapie Awakening a kraniosakrální terapie. Dříve jsem byla zaměstnána v administrativě. Věděla jsem, že mé místo je jinde, a proto jsem před více jak třemi roky odešla a začala zúročovat vše, co jsem se do té doby během různých kurzů a seminářů naučila. Jakmile se spojíte s tím, co je pro vás to pravé, začnete potkávat ty správné lidi, přijdou vám potřebné informace a dostáváte se do situací, které vás na této cestě podpoří a pomohou vám. Moje cesta začala už dávno, ale opravdu jsem se na ni vydala a žiji ji čtvrtým rokem. Můj život má směr a dává mi smysl. Když to, co jsem se naučila, můžu nabídnout dál, je to moje největší radost.

Je určitě mnoho metod a cest, jak žít svůj život v radosti, naplnění, bez zbytečného lpění, chtění a usilování. Být ve spojení s tím, co opravdu v životě chci, a eliminovat to, co mi neprospívá.

 Jak ses k této metodě dostala?

Bylo to v době, kdy jsem odešla ze zaměstnání a začala se směrovat tam, kde se budu cítit nejlépe. Věnovala jsem se masážním terapiím různého druhu. Jednou jsem na internetu našla pozvánku na kurz u Nicol Kozákové v Brně, jehož náplň mě oslovila. Dodnes vlastně neskončilo, protože se sebou v tomto směru pracuji stále. Pořádám také Základní kurz Awakeningu, kde můžete vše zažít, a pak to předávat své rodině a přátelům.

Nedávno jsi navštívila Nepál. Jaký to mělo vliv na tvou práci a život?

Poznat Nepál, Bhútán, Tibet, byl už dlouho můj velký sen. Kdykoli jsem o nich viděla nějaký dokument, věděla jsem, že to tam znám, hluboce se mě to dotýká a vše je velmi blízké - kláštery, modlitební mlýnky i nádherní usměvaví lidé v barevném oblečení. Skutečnost byla ještě mnohem silnější. Nepál je země s krásnou přírodou, ale co je mnohem úžasnější, jsou lidé. Navzdory všem okolnostem, jako bylo zemětřesení a velké chudobě, nedostatku nafty a plynu, jsou Nepálci stále dobře naladěni. Při setkání se na vás usmívají, zdraví, pozvou vás domů a pohostí alespoň čajem. Bydleli jsme vedle kláštera, kde obvykle žije okolo 50 mnichů, mníšků a lámů. V době naší návštěvy jich tam bylo asi 200. Klášter přijal i ty, kteří přišli o své příbytky při zemětřesení. Nepálci jsou opravdu velkou inspirací pro nás všechny. Jejich pokora a úcta ke všem živým bytostem je nakažlivá. Děkuji za vše, co jsem tam mohla prožít. 

Máš nějaké motto, kterým se řídíš?

Rodíme se, abychom se učili milovat a odpouštět. To je, myslím, nejdůležitější poselství.     

 Moc děkuju za odpovědi. (22. 3. 2016)

Kontakt: Naďa Glacová, mobil: 601 338 148, www.nada-metamorfa.cz 

Sloni jsou odjakživa symboly moudrosti
Sloni jsou odjakživa symboly moudrosti